Za planet

Vpliv prehrane na okolje

 

 

Z naravnimi viri, potrebnimi za prehrano enega vsejeda, bi lahko nahranili 7 vegetarijancev ali 20 veganov (WHO).

za-planet-z-naravnimi-viri.png

 

 

 

 

za-planet-amazon.png

 

70 % amazonskega pragozda izsekajo zaradi živinoreje (pašniki, soja in žito za živino)(UN).

 

 

 

za-planet-zaradi-povrsine.png

 

 

 

 

Zaradi površine, ki jo živinoreja potrebuje, samooskrba v Evropi ni mogoča (Foodwatch). Sploh pa ne z “eko” živinorejo, ker le ta potrebuje še več površine.


 

 

 

za-planet-2-milijona-slovencev.png

 

 

2 milijona Slovencev letno pobije kar 35 milijonov kopenskih živali in še veliko več morskih (SURS).

 

 

 

 

 

Živinoreja povzroča bistveno več toplogrednih izpustov (ogljikov dioksid, dušikov oksid in metan) kot vsa prometna infrastruktura skupaj (UN). V to ni vštet ribolov ki je energijsko veliko bolj potraten. Poleg tega pa bi z ukinitvijo živinoreje zmanjšali tudi onesnaževanje prometnega sektorja.

za-planet-zivinoreja-povzroca-bistveno-vec.png

 

 

 

V razvitem svetu nastane 130-krat več živalskih kot človeških odpadkov (USGAO).za-planet-v-razvite-svetu-nastane.png

 

 

 

za-planet-tretjina-kopnega.png

 

 

 

Tretjina kopnega se je spremenila v puščavo, glavni razlog za to pa je živinoreja (UN).

 

 

 

 

 

za-planet-30-procentov.png

 

 

30 % vsega kopnega dela planeta zasedata živinoreja in pridelava hrane zanjo (UN).

 

 

 

 

 

 

za-planet-tri-cetrtine.png

 

 

 

Tri četrtine svetovnih ribolovnih območij je izrabljenih (UN, FAO).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogljični odtis različnih načinov prehranjevanja enega človeka v enem letu, predstavljen enakovredno dolžini vožnje z avtomobilom (Foodwatch):
 

za-planet-ogljicni-odtis.png

 

 

 

 

Primerjava možnosti zmanjševanja izpustov v povprečni 4-članski družini, preračunana na kg izpusta toplogrednih plinov letno (Climatic Change, julij 2009):

 

za-planet-primerjava-moznosti.png

 

 

 

Še več dejstev

Živinoreja je eden največjih onesnaževalcev pitne vode (pridelava hrane za živali, odpadki, gnoj) (UN).

za-planet-zivinoreja-eden-najvecjih.jpg

 

Živinoreja je eden največjih razlogov za degradacijo zemlje (UN).

za-planet-degradacija-zemlje.jpg

 

Živinoreja je glavni vzrok za uničevanje živalskih vrst (uničevanje ekosistemov) (UN).

za-planet-zivalske-vrste.jpg

 

Evropa bi lahko postala samooskrbna le, če bi drastično zmanjšala živinorejo (Foodwatch).

Kupovanje lokalno pridelane hrane zmanjša ogljični odtis le za 4 – 5 % (FAO).

Kupovanje lokalne hrane nima bistvenega vpliva na zmanjšanje toplogrenih plinov. Če le en dan v tednu jemo vegansko (tudi nelokalno), to bistveno bolj zmanjša naš ogljični odtis kot prehod na izključno lokalno pridelano hrano (Carnegie Mellon University).

za-planet-chicken.jpg

 

Tri četrtine svetovnih ribolovnih območij je izrabljenih (UN, FAO).

za-planet-ribolovna_obmocja.jpg

 

Kmetija s 1700 kravami mlekaricami pridela toliko odpadkov kot vsi prebivalci Ljubljane (EPA).

za-planet-kmetija-s.jpg

 

Uživanje morskih živali in posledičen ribolov je največja grožnja morskim ekosistemom v Mediteranu in Jadranu (Plos One).

Izbira ekološko pridelanega mesa ne vpliva pozitivno na okolje. V nekaterih primerih pa je to še veliko slabše za okolje kot klasično pridelano. Narava ne bi zdržala prehoda EU trga na “ekološko” meso (Foodwatch).

za-planet-krave.jpg

 

Izkoriščati živali za prehrano je popolnoma nepotrebno:

Stališče znanosti o veganski prehrani je, da veganska prehrana zmanjšuje možnosti za nastanek številnih kroničnih bolezni (sladkorne bolezni, srčno-žilnih bolezni, debelosti, raka ...) in je primerna za ljudi v vseh življenjskih obdobjih, tudi za dojenčke, otroke, najstnike, nosečnice, doječe matere in športnike. To s številnimi neodvisnimi raziskavami dokazujejo ugledne mednarodne prehranske organizacije:

  • AND (Academy of Nutrition and Dietetics),
  • DC (Dietitians of Canada),
  • NHMRC (Australian National Health and Medical Research Council),
  • BDA (British Dietetic Association),
  • BNF (British Nutrition Foundation).
 
za-planet-nepotrebno.jpg
 
 
 

za-planet-na-koncu.png