Brezdomne, zavržene in zapuščene živali

brezdomne-zivali_1.jpg

Pasji par lahko v 6-ih letih v normalnih pogojih skupaj s svojim potomstvom skoti 67.000 psov, mačji par in njuno potomstvo pa v 7-ih letih kar 420.000 mačk. Za razviti svet velja, da so za vsakega pasjega ali mačjega mladiča, ki dobi dober dom, 4 zapostavljeni in zlorabljeni. 

Mnogo brezdomnih živali je včasih imelo lastnike, ki niso ustrezno skrbeli zanje. Namesto da bi poskrbeli za pravočasno sterilizacijo oz. kastracijo živali, so jih nenadzorovano spuščali ven, kjer so se parile, samice pa so kotile nezaželene mladiče, ki so, če so imeli veliko sreče, preživeli in poskrbeli za nov zarod. Velik problem so zlasti brezdomne muce. Medtem ko marsikdo opazi zapuščenega, tavajočega psa, se za muce redko kdo zmeni. Zavetišča so v sezoni mačjih mladičev (spomladi in jeseni) prepolna in mnoga začasno ustavijo sprejem novih živali. Mnogo mačjih mamic tako ostaja na cesti, kjer so na milost in nemilost prepuščene usodi. Le redke imajo to srečo, da srečajo odgovornega človeka, ki mu je mar in poskrbi za njih in njihove mladičke. Spomladanska sezona legel se je že začela, zato bodite posebej pozorni! 

V skladu z 11. členom Zakona o zaščiti živali (ZZZiv) mora skrbnik živali »z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali.« V kolikor posameznik tega ne zagotovi, se v skladu s 46. členom kaznuje z globo 400 do 800 EUR.

Pravilnik o zaščiti hišnih živali (27. in 36. člen) določa, da psici ni dovoljeno odvzeti mladičev pred dopolnjenim 8 tednom starosti, mački pa pred dopolnjenim 12 tednom starosti! 

Usmrtitev živali (tudi pomor nezaželenih mladičkov), ki je naklepno storjena v nasprotju z 26. členom ZZZiv, se šteje za mučenje živali in je po zakonu kazniva. Prav tako je prepovedana trajna ali začasna zapustitev živali (15. člen ZZZiv). Če je takšna zapustitev živali naklepna, in če zaradi tega žival utrpi hujšo poškodbo, je izpostavljena trajajočemu ali ponavljajočemu se trpljenju, škodi njenemu zdravju, ali če žival zaradi zapustitve celo umre, se to šteje za mučenje živali (4. člen ZZZiv), ki je kaznivo. 

Kazenski zakonik (KZ-1) v 341. členu opredeljuje, da se osebo, ki surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Čigave so brezdomne, zavržene, zapuščene živali? 

brezdomne-zivali_2.jpg

Vsi smo odgovorni za dobrobit živali in za njihovo oskrbo. Brezvestni skrbniki puščajo nezaželene mladičke, katerih rojstvo bi lahko preprečili in so ga po zakonu dolžni preprečiti, sredi gozdov, zavezane v plastični vrečki, zaprte v škatli, odmetavajo jih v kante za smeti, jarke in grmovja, tisti najbolj domiselni jih pripeljejo kar članom in članicam društev pred hišni prag. 

Bodite pozorni na takšna ravnanja in obvestite ustrezne organe – Urad za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (včasih VURS) in policijo. Seznam območnih enot VURS-a lahko najdete na tej povezavi: http://www.vurs.gov.si/si/.../obmocni_uradi/. Po pomoč, nasvete in informacije se lahko obrnete na društva, ki delujejo na področju zaščite živali. 

Če najdete izgubljeno, zapuščeno ali zavrženo žival, je potrebno najdbo najpozneje v roku 24 ur prijaviti najbližjemu zavetišču za zapuščene živali ali pristojni veterinarski organizaciji. Seznam zavetišč lahko najdete tu: http://vegan.si/za-zivali/domace-zivali/

“Zapuščenim živalim se zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču” (27. člen ZZZiv). “Zapuščeno žival se namesti v zavetišče na območju občine, kjer je bila najdena, oziroma v zavetišče, s katerim ima ta občina sklenjeno pogodbo.” Stroške oskrbe živali krije občina, na območju katere je bila žival najdena (31. člen ZZZiv). 

Poudariti je potrebno še, da lahko zavetišče zapuščeno žival, ki je ne more oddati, po 30 dneh od dneva namestitve usmrti (31. člen ZZZiv). Po tem času namreč občina ni več dolžna plačevati oskrbe živali. Zavetišče lahko usmrti tudi popolnoma zdravo žival. Nekatera zavetišča se v praksi žal tega ukrepa tudi poslužujejo.

Kaj lahko storite, da bo manj trpljenja živali:

 • sterilizirajte/kastrirajte živali in s tem preprečite nezaželena legla;

 • posvojite živali iz zavetišča;

 • živali lahko posvojite tudi na daljavo in tako prispevate k njihovi oskrbi;

 • donirajte/sodelujte na licitacijah/dobrodelnih prireditvah;

 • zbirajte star papir/kartuše in tonerje za društva in organizacije, ki delujejo na področju zaščite živali;

 • prijavljajte zanemarjanje in mučenje živali;

 • če vidite zapuščeno žival, se nikoli ne obrnite stran, ampak ji pomagajte.

Viri in literatura

 1. Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UP2) , Ur.l.RS, št. 43/2007

 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali (ZZZiv-C), Ur.l.RS, št. 23/2013

 3. Kazenski zakonik (KZ-1-UPB2), Ur.l. RS, št. 50/2012

 4. Pravilnik o zaščiti hišnih živali, Ur.l. RS, št. 51/2009

 5. http://www.vurs.gov.si/si/o_veterinarski_upravi/organiziranost/obmocni_uradi/ (21.4.2013)

 6. https://sites.google.com/site/dzzzpo/sterilizacija-in-kastracija (21.4.2013)

 7. http://www.macjahisa.si/sterilizacije_in_kastracije.php#.UXT65bWW_oJ (22.4.2013)