Peticija za pravično ceno hrane

Naš planet ne dohaja naše rastoče porabe in pridelave hrane. Hkrati veliko te hrane negativno vpliva na naše zdravje. Nedavno zagnana strategija Evropske komisije ''od vil do vilic'' predstavlja korak v pravo smer, vendar ji manjka nekaj ključnih točk, predvsem glede cen hrane.

Bodimo ambicioznejši, pametnejši in bolj zagnani za spremembe. Z vašo pomočjo lahko izboljšamo strategijo ''od vil do vilic'' in povečamo njen vpliv! Koalicija za resnično ceno živalskih beljakovin (True animal protein price coalition oz. TAPP) je že pridobila široko javno in politično podporo pravični ceni mesa na Nizozemskem, v Nemčiji in v Evropskem parlamentu. V Sloveniji je TAPP koalicija združila moči s Slovenskim veganskim društvom  za trajnejšo prihodnost Evrope.

 

Ali lahko računamo na vašo podporo pri izboljšanju strategije ''od vil do vilic''?

Podpišite peticijo na povezavi.

  

Da, strategija ''od vil do vilic'' bi morala biti izboljšana na naslednje načine:

1. POSTAVIMO MERLJIVE CILJE za spodbudo trajnostne porabe hrane in za zmanjšanje našega uživanja mesa, mlečnih izdelkov in jajc.

tapp-c_good-food-price_zivali-580x362.jpg

2. PODPRIMO KMETOVALCE, ki pridelujejo hrano na trajnosten način, s finančnimi sredstvi, da bomo lahko tudi v prihodnosti uživali v njihovih proizvodih. Evropski kmetovalci bi morali biti z uvoznimi dajatvami zaščiteni pred uvozom mesa, pridelanega po nižjih CO2 standardih.

tapp-c_good-food-price_kmet-580x387.jpg

3. VPELJIMO PRAVIČNE CENE MESA IN MLEČNIH IZDELKOV DO 2025 preko evropske direktive ali akcijskega načrta. Vsi dodatni viri, ki bodo zbrani s pomočjo teh pravičnejših cen, bodo v celoti prerazporejeni nazaj družbi. Na Nizozemskem in v Nemčiji že obstaja široka podpora (63 %) vpeljavi pravičnejših – rahlo višjih – cen. Pokažimo jo tudi v Sloveniji!

tapp-c_good-food-price_druzina-580x372.jpg

4. INVESTIRAJMO v trajnostno in živalim prijazno kmetijstvo ter s tem pocenimo sadje, zelenjavo in ne-mesne beljakovinske vire. Hkrati poskrbimo, da bodo ljudje z nižjimi prihodki obdržali svojo kupno moč.

tapp-c_good-food-price_vozicek-580x552.jpg

 

5. ZMANJŠAJMO MESNE IN MLEČNE SUBVENCIJE in s tem omogočimo potrošnikom nakup izdelkov po pravični, pravi ceni.
 
 

O koaliciji za resnično ceno živalskih beljakovin

TAPP koalicija je koalicija zdravstvenih, kmetijskih in mladinskih organizacij, organizacij za pravice živali in okolje, socialnih in prehrambnih organizacij, ki delujejo skupaj za učinkovite politične ukrepe. Ti naj zmanjšajo porabo mesa in mlečnih izdelkov z uveljavitvijo pravičnih cen mesa in mlečnih izdelkov, pri čemer morajo biti vključeni okoljski in drugi stroški. Koalicija je bila ustanovljena na Nizozemskem leta 2018 in ima status neprofitne fundacije od junija 2019.

TAPPlogoHighResolution-1612259221.jpg 

TAPP koalicija je 5. februarja 2020 v Evropskem parlamentu objavila poročilo o resnični ceni mesa: Uskladitev politik cen hrane z evropskim zelenim dogovorom.

 

Pri CE Delft, neodvisni raziskovalni in svetovalni organizaciji so naročili poročilo o obdavčitvi mesa v Evropi.

 

Ogledate si lahko tudi video o prednostih predlogov TAPP (4:29 minut).

 

Njihova vizija: Plačevanje resnične cene mesa in mlečnih izdelkov ter drugih izdelkov z živalskimi beljakovinami postane standardni način delovanja za boljše zdravje, okolje, dobrobit živali in socialno pravičnost v Evropi (ter globalno).

 

Njihova misija: Izboljšati razumevanje proizvodnje in porabe živalskih beljakovin ter spodbuditi ''resnično'' ceno mesa in mlečnih izdelkov z namenom varovanja zdravja, globalnega okolja in zmožnosti ohranjanja življenja za prihodnje generacije.

 

Oblikujejo politične ukrepe za pravično ceno mesa, ki predstavlja ''resnično ceno'', vključujoč stroške okolja, narave in zdravja. S prihodki od te ''pravične cene'' lahko naredimo kmetijstvo bolj trajnostno, nadomestimo izgubo kupne moči ljudi z nižjimi in srednjimi prihodki ter zmanjšamo cene zelenjave, sadja in alternativ mesu. Ta predlog uživa podporo večine Nizozemcev. V ostalih evropskih državah bo verjetno enako.

 

TAPP zasleduje svojo misijo na različne načine:

  1. Zmanjševanje evropske porabe mesa in mlečnih izdelkov preko spodbujanja ''pravičnih cen'', ki vključujejo okoljske stroške, v dobro zdravja ljudi, okolja, narave, dobrobiti živali in za uskladitev kmetijskega sektorja in držav s pariškim podnebnim sporazumom za 2030 in 2050.
  2. Razvoj učinkovitih političnih ukrepov v Evropi za premik k večjemu uživanju beljakovin rastlinskega izvora, s poudarkom na finančnih instrumentih, pa tudi na standardih in informacijah.
  3. Spodbujanje zavedanja in podpore za cenovne ukrepe ter davke na meso in mlečne ukrepe z namenom zasledovanja ciljev Pariškega sporazuma in plačevanja ''resnične cene''. To vključuje objavo znanstvenih publikacij.
  4. Spodbujanje prehrane z manj mesa in rib zaradi zavedanja, da ima manjša poraba mesa ugoden učinek na ljudi, živali in okolje.
  5. Spodbujanje voditeljstva na področju mednarodnega sodelovanja v povezavi s Podnebnim sporazumom za živinorejo.
  6. Zmanjševanje in kompenziranje negativnih učinkov globalne porabe mesa in mlečnih izdelkov na planet in zdravje.
  7. Vzpostavitev in izvedba kampanj.

 

Ostanimo pod 1,5 °C Pariškega podnebnega sporazuma

Brez omejitve obsega bo živinoreja zajela 49 % proračuna za toplogredne pline pod Pariškim sporazumom do leta 2030 in ves proračun do 2050. Globalni boj za rešitev našega planeta je na prelomni točki. V trenutnih razmerah je konvencionalna živinoreja odgovorna za 16,5 % svetovnih izpustov toplogrednih plinov, 91 % uničenja Amazonskega deževnega gozda in 80 % vseh groženj izumrtja vrst, medtem ko prejema manj kot 1 % sredstev za ublažitev podnebnih sprememb (vir: 50by40.org).

 

Težave z industrijsko živinorejo uhajajo izpod nadzora. Posledice tega sistema bodo imele dolgotrajne, uničujoče posledice za vse vidike življenja. To vključuje katastrofalne podnebne spremembe, zdravstvene nevarnosti in krize, izgubo biotske raznovrstnosti, pospešeno deforestacijo, povečano svetovno lakoto, kršitve pravic živali in pomanjkanje vode, če naštejemo le nekatere.

 

Na podlagi nedavnega posebnega poročila Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (dostopno na https://www.ipcc.ch/srccl/) in prihajajoče znanstvene študije TAPP koalicija poziva globalno skupnost k hitremu zmanjšanju porabe mesa in živalskih proizvodov v izogib katastrofalnim spremembam podnebja. Strokovnjaki s področja socialne pravičnosti, zdravja, dobrobiti živali, okolja in biotske raznovrstnosti so že večkrat poudarili pomembnost študije ter izpostavili, da je doseganje najvišje točke porabe mesa (t.i. peak livestock, dogovorjena točka v času, po kateri se proizvodnja mesa ne bo povišala, več na povezavi, op. prev.) predpogoj za doseganje ciljev, dogovorjenih v okviru Pariškega sporazuma.

 

Partnerji

Partnerji TAPP koalicije so organizacije in podjetja iz različnih sektorjev: pridelave in proizvodnje hrane, zdravja, okolja in dobrobiti živali. Primeri partnerjev so Beyond Meat, Vivera, Quorn, Friends of the Earth NL, Proveg Netherlands, Youth for Climate, Fridays for Future, Compassion in World Farming Netherlands, World Animal Protection, Transition Coalition Food, Caring Farmers, Eosta, Omnicom Public Relations Group, V-Entrepreneurs, Willicroft, Bridge2Food, REV Institute (Poljska), Factory Farming Awareness Coalition (ZDA), Swedish Environmental Information (SMMI) in Climate Neutral Group. Imajo še več partnerjev, ki so navedeni na njihovi spletni strani: tappcoalitie.nl.

 

Fundacije Triodos, IONA in DOES so institucionalni donatorji. V letu 2019 je bilo približno 90 % sredstev plačanih s strani njihovih partnerjev. Če vas zanima, da bi tudi vi postali njihov partner, vas vabimo k branju njihovega letaka.

 

Partner-logos-International-580x483.png

 

Še ena skupina organizacij, ki vključuje Greenpeace, Oxfam in druge velike nevladne organizacije, deli osnovna prepričanja TAPP koalicije. Junija 2019 so te organizacije podpisale manifest, napisan s strani Urgende in TAPP koalicije za nizozemsko vlado, v katerem so prosile za uvedbo davka na meso. Davek v višini dveh evrov na kilogram mesa bi na Nizozemskem zmanjšal izpuste ekvivalentne vsaj 0,5 milijona ton CO2. To bi pripeljalo do 14 % zmanjšanja porabe mesa (en dan na teden brez mesa). Prihodki od davka so lahko uporabljeni za spodbudo trajnostnega in ekstenzivnega kmetijstva, za zmanjševanje cen zelenjave in sadja in za kompenzacijo gospodinjstvom z nizkimi prihodki. Na voljo v nizozemščini.

 

vleesbord-580x414.jpg

 

Več na Good food price in na TAPP coalition.

 

Objavljeno: 7.4.2021