COP26 - Ali je čas za davek na meso

 tax_meat_1.jpg

Na 26. konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP26) se je kot stranski dogodek med drugim odvil dogodek z naslovom 'Carbon pricing & fiscal policies for a just agriculture & food transition?' (Uporaba davka na ogljik in fiskalne politike za doseganje pravičnega prehoda kmetijsko-živilsko-prehranskega sektorja v smer podnebne nevtralnosti). Organizatorja dogodka sta bila: TAPP - True Animal Protein Price Coalition (nizozemsko združenje) in SEFARI - Scottish Environment, Food and Agriculture Research Institutes (škotski raziskovalni inštitut).

V TAPP izvajajo pritisk na poslance evropskega parlamenta, da naj v Evropski uniji uvedejo okoljski davek na meso. Predlagajo dodatno obdavčenje govejega, prašičjega in piščančjega mesa, kar bi predvidoma vodilo v zmanjšan vnos mesa pri Evropejcih in posledično v bolj zdrave in bolj trajnostne jedilnike. Cena mesa bi se dvignila (odvisno od vrste mesa) za 26-53 %. Približno polovico prihodkov teh obdavčitev bi države uporabile kot finančno pomoč kmetom za prehod na bolj trajnostne načine kmetovanja, približno polovico pa bi uporabili za znižanje cene sadja in zelenjave, lahko pa bi se del prihodkov uporabil tudi v obliki dodatnih okolju prijaznih subvencij ali v obliki kompenzacije za prebivalstvo z nizkimi dohodki.

Države, ki v svojih dosedanjih podnebnih ciljih naslavljajo kmetijsko-živilsko-prehranski sektor, na žalost naslavljajo le kmetijski del in ignorirajo dejstvo, da bi lahko spremembe prehranjevalnih navad k doseganju podnebnih ciljev doprinesle mnogo več kot lahko samo spremembe pri načinih kmetovanja. Le nekaj držav spada med izjeme: britanski okoljski minister je napovedal davek na ogljik za meso in mlečne izdelke, med naprednejšimi so trenutno še Španija, Švica, Nova Zelandija, Nemčija, Nizozemska, Finska in Danska. V TAPP pozivajo še ostale države, da sledijo naštetim, ob tem pa stavijo na to, da bodo spremembe v fiskalnih politikah ključen mehanizem doseganja spremembe prehranjevalnih navad. Opomba: Fiskalna politika je sistem oziroma število ukrepov, s katerimi vlada lahko vpliva na državne prihodke in izdatke [Finančni slovar].

tax_meat_2.jpg

Helena Wright iz organizacije FAIRR ob tej razpravi opozarja še, da je treba preusmeriti kmetijske subvencije v trajnostno pridelavo hrane, saj je večji del trenutno namenjen netrajnostnim kmetijskim praksam.

Martin Kennedy, predsednik National Farmers Union Scotland, meni, da sprememba obdavčevanja ni pravi pristop za doseganje okoljskih ciljev v kmetijstvu. Zavzema se za preudarnejše kmetijske prakse: stremenje k večji učinkovitosti proizvodnje, uporaba zaviralcev nastajanja metana v govedoreji ... Steven Thomson, agrarni ekonomist, doda še, da lahko že s selekcijo pasme goveda kmetje ogromno naredijo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Jana Fremming iz združenja Environmental Action Germany opozarja, da v Nemčiji vnos mesa pada, proizvodnja mesa pa ostaja stabilna. Da bi upadla tudi proizvodnja mesa, so potrebne spremembe v fiskalnih politikah. Ena izmed dodatnih predlaganih rešitev je obdavčevanje emisij na nivoju živinorejskih kmetij, in sicer glede na presežno število rejnih živali na hektar v primerjavi s trajnostnim številom. Prihodke teh obdavčitev bi država razdelila tistim, ki kmetujejo trajnostno, "kaznovane" živinorejske kmetije s previsoko gostoto naseljenosti rejnih živali pa bi dobile motivacijo, da se naslednje leto z zmanjšanjem gostote naseljenosti rejnih živali izognejo temu davku. Ta pristop ima prednosti tudi z velferistične perspektive.

Dogodek si lahko ogledate na Youtube kanalu EUClimateAction.

 

 

Povzel: Matevž Jeran
Objavljeno: 8. 11. 2021